Λύσεις Επιχειρήσεων

Προσαρμοσμένες λύσεις ERP & CRM για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες.

Λύσεις Επιχειρήσεων - Συστήματα CRM & ERP

Κερδίστε την εμπιστοσύνη των πελατών σας με ένα προσαρμοσμένο και κλιμακούμενο σύστημα CRM ή ERP που δεν απαιτεί ξεχωριστές άδειες για κάθε νέο χρήστη.

CRM για μικρότερες εταιρείες

Με ένα CRM όλο το προσωπικό της εταιρείας σας έχει πρόσβαση στο πελατολόγιο σας, πράγμα που σημαίνει λιγότερα αντίγραφα, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και λιγότερα λάθη. Τα πολύτιμα δεδομένα των πελατών δεν χάνονται καθώς το προσωπικό σας θα χειρίζεται ένα ειδικό σύστημα εισαγωγής δεδομένων.

CRM για μεγαλύτερες εταιρείες

Ένα CRM μπορεί να συγκεντρώσει τα τμήματα marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης. Βοηθάει στην δημιουργία καλύτερων μεθόδων εργασίας, παρέχει στον πελάτη ένα ενιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών και εντοπίζει τις ευκαιρίες για την καλύτερη σύνδεση των πωλήσεων και του marketing με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την δέσμευση των πελατών:

  • Marketing – εξυπηρετεί τους πελάτες αντλώντας πληροφορίες από τη συλλογή δεδομένων. Προσφέρει καλύτερη απόδοση και δυνατότητα προσδιορισμού της απόδοσης μιας επένδυσης από τις δραστηριότητες του marketing.
  • Πωλήσεις - προσδιορίζει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό, τη γραμμή και τις ευκαιρίες των πωλήσεων, καθώς επίσης και βασικές πληροφορίες για λογαριασμούς πελατών πριν από τις επισκέψεις τους, π.χ. τυχόν εκκρεμείς «τρέχουσες» παραγγελίες ή τυχόν ζητήματα υπηρεσιών που πρέπει να γνωρίζετε.
Εξατομικευμένη ανάπτυξη CRM & ERP

Εκτός από τις προκατασκευασμένες λύσεις, μπορούμε να προσφέρουμε ένα εύκολο σύστημα CRM ή ERP που προσαρμόζεται σε μια επιχείρηση και τις τρέχουσες διαδικασίες της. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πελάτες καταλήγουν σε ένα σύστημα που διευκολύνει τη συνεργασία των τμημάτων χωρίς να δημιουργείται συσσώρευση δεδομένων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο σύστημα που:

  • Επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν εύκολα νέους χρήστες και υπολογιστές χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν ξεχωριστές άδειες για κάθε επιπλέον χρήστη.
  • Ενσωματώνεται στα βασικά συστήματα και στις εφαρμογές που έχετε ήδη στη διάθεσή σας.
  • Περιλαμβάνει λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν, ώστε να μπορούν να αλλάζουν σε περίπτωση αλλαγών στα επιχειρηματικά σας σχέδια και τις διαδικασίες.
  • Επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν διαφορετικούς πίνακες ελέγχου για διαφορετικά τμήματα.
  • Επιτρέπει τα διαφορετικά δικαιώματα χρήσης ανάλογα με το επίπεδο αρχής.
  • Παρέχει στους πελάτες ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα σας 24/7 από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet, laptop ή smartphone που συνδέεται στο διαδίκτυο.
  • Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε εύκολα ή να ενσωματώσουμε το CRM ή το ERP στις εφαρμογές ιστού ή στις εφαρμογές κινητών έτσι ώστε οι πωλητές σας όταν βρίσκονται «εν κινήσει» να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες πελατών, ακόμα κι όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.