Τα νέα μας

Info Days for Horizon Europe Cluster 3 Civil Security for Society on 27 28 June 2023

Horizon Europe Cluster 3 Info

Η εκδήλωση Horizon Europe Cluster 3 Info που πραγματοποιήθηκε στις...

Search Rescue Final Conference 1 min

Search & Rescue Final Conference

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης απαιτούν γρήγορους και αποτελεσματικούς χρόνους...

Blog post KT shares Insights on Quantum Computing at the International Conference on Quantum Physics Nuclear Technology 1 min 1

Η KT για την Κβαντική

Η κβαντική πληροφορική αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό ένα σύνθημα...

palaemon Logo site

Final Pilot for the Palaemon

Στις 31 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ο τελικός πιλοτικός κύκλος του...