Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ψηφιακά Εργαλεία MME

Ψηφιακά Εργαλεία MME

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων «Ψηφιακά Εργαλεία MME» άνοιξε!!!

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Konnektable Technologies Ltd. αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησής σας στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας τις κάτωθι υπηρεσίες:

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

 • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service) 
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment) 
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing). Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service) 
 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID) 
 • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools) Industrial data platform templates and software 
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms 

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία 

 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. 
 • Περιλαμβάνονται επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.). 
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας. 
 • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας 

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
 • Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
 • Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη 

 • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
 • Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2111157857 ή στείλτε μας email στο [email protected] για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το νέο πρόγραμμα επιδότησης και τις υπηρεσίες  που προσφέρουμε!

0 Comments