Αναδρομή στα τέσσερα χρόνια επιτυχίας: FACTLOG Project

Από τα τέλη του 2019, το FACTLOG Project είναι για εμάς ένα ταξίδι καινοτομίας, συνεργασίας και ανάπτυξης. Καθώς αποχαιρετούμε αυτό το αξιοσημείωτο εγχείρημα, αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε τα επιτεύγματά μας στο πλαίσιο αυτής της κοινοπραξίας.

Το έργο FACTLOG:

Το έργο FACTLOG, που χρηματοδοτείται από το διάσημο Ευρωπαϊκό πλαίσιο H2020, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής. Με 20 εταίρους που προέρχονται από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν απόδειξη της δύναμης της διεθνούς συνεργασίας. Το έργο χωρίστηκε σε τέσσερις διακριτούς τομείς, ο καθένας με το αντίστοιχο πιλοτικό του πρόγραμμα: αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία χάλυβα, διυλιστήρια και κλωστοϋφαντουργία.

Ευχαριστίες προς τους Συνεργάτες:

Καθώς κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, εκφράζουμε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους συνεργάτες που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτό το αξιοσημείωτο ταξίδι.

Συμπερασματικά, το Έργο FACTLOG αποτελεί απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και της καινοτομίας. Όχι μόνο ενίσχυσε τις δυνατότητές μας, αλλά μας παρείχε επίσης μια πλατφόρμα για να συμβάλουμε στην πρόοδο των βιομηχανικών διαδικασιών και του αυτοματισμού. Καθώς αποχαιρετούμε το FACTLOG, αναμένουμε με ανυπομονησία τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν στον κόσμο των ευρωπαϊκών έργων, γνωρίζοντας ότι είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ για να διακριθούμε σε αυτό το δυναμικό τοπίο.

https://www.factlog.eu/

FACTLOG in a Nutshell

0 Comments