Η ΚΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα “LivAI” για την πρόοδο στην εκπαίδευση των ενηλίκων

To “LivAI” είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Erasmus+ που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μαθαίνουν και ενημερώνονται. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετείχαμε στην πρόσφατη εναρκτήρια συνάντηση στις 24 Ιανουαρίου 2023 και που είχαμε την ευκαιρία να συμβάλουμε σε αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία.Η συμμετοχή μας στοLivAI” ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας. Πιστεύουμε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση των ενηλίκων θα οδηγήσει σε πιο ελκυστικές και διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες.

Joining the Revolution KT Participates in the LivAI Project for Advancement in Adult Education min

0 Comments