Η Konnektabe στo σεμινάριο για επιχειρήσεις SAR

Στις 24 Μαρτίου 2020, η Konnektable Technologies συμμετείχε στο Training Workshop του Search and Rescue Project, για επιχειρήσεις SAR. Η Κάλλια Αγγελάκη, καταξιωμένη Data Scientist στην Konnektable Technologies παρουσίασε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες που σώζουν ανθρώπινες ζωές σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμένα εξήγησε λεπτομερώς πώς η πλατφόρμα COncORDE λειτουργεί σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πώς τα χαρακτηριστικά της ενορχηστρώνουν κάθε περιστατικό και, τέλος, πώς το COncORDE χρησιμοποιείται στο Search and Rescue Project.

0 Comments