Η KT για το Palaemon στο DATA journal

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η εργασία μας για το έργο Palaemon (EUROPEAN UNION’s Horizon 2020) μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Data παρέχοντας την ευκαιρία βελτίωσης των διαδικασιών ασφάλειας κατά τη διάρκεια θαλάσσιων ατυχημάτων.

Μην παραλείψετε να προσδιορίσετε το υψηλής ποιότητας σύνολο δεδομένων μας που περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά για την ασφάλεια στο σκάφος, καθώς και προτάσεις κατευθυντήριων γραμμών για τη μετατροπή όλων των μη δομημένων πληροφοριών στις αναφορές ατυχημάτων σε δομημένη μορφή. Μεταξύ άλλων, η εργασία μας παρουσιάζει μια σημαντική πειραματική μελέτη για την πρόβλεψη των περιβαλλοντικών/οικονομικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια διαφόρων περιστατικών έκτακτης ανάγκης με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

https://www.mdpi.com/2306-5729/6/12/129/htm

0 Comments