Η KT στην έναρξη του A-AAgora

Στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου Horizon Europe “A-AAgora στην Figueira da Fóz, στην Πορτογαλία!

Ο Δρ Άγγελος Λιάπης, Διευθύνων Σύμβουλος της Konnektable Technologies Ltd., συμμετείχε παρουσιάζοντας το Σχέδιο Υλοποίησης του Συστήματος Ψηφιακής Γνώσης Ατλαντικού-Αρκτικής.

Εξήγησε επίσης πώς η ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής του Συστήματος, της Ευφυούς Διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής και του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων θα βοηθήσουν στην αποστολή αυτού του έργου.

Το έργο A-AAgora, του προγράμματος Horizon Europe, έχει ως στόχο να καταδείξει μέσω τεχνολογικών, κοινωνικών, υλικοτεχνικών και οικονομικών δράσεων καινοτομίας τη μείωση των πιέσεων στις παράκτιες περιοχές, μέσω της εφαρμογής της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα και των λύσεων που βασίζονται στη φύση, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

KT in the A AAgora kickoff min min

0 Comments