Η KT στο «Διεθνές Συνέδριο για τον Σχεδιασμό, τις Προκλήσεις της Διαχείρισης Καταστροφών και την Ανθεκτικότητα»

Στις 12 Φεβρουαρίου, 2022, o Δρ. Άγγελος Λιάπης (PostDoc, PhD, MSc, MRes), Διευθύνων Σύμβουλος της Konnektable Technologies, ήταν μεταξύ των ομιλητών του «Διεθνούς Συνεδρίου για τον Σχεδιασμό, τις Προκλήσεις της Διαχείρισης Καταστροφών και την Ανθεκτικότητα», που διοργάνωσε το «Τμήμα Χημείας – με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ήφαιστος – του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος». Η ομιλία του επικεντρώθηκε στο COncORDE, την πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων που υποστηρίζει και ενισχύει τις υπάρχουσες διαδικασίες συντονισμού και αποφάσεων των πρώτων ανταποκριτών και ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια κρίσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας καθώς και των έκτακτων ιατρικών περιστατικών, σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, οι λειτουργίες COncORDE βελτιστοποιούν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο κατά τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών.

0 Comments