Νέα Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση: Ένα Βήμα προς μια Καλύτερη Κοινωνία

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε τη νέα μας συνεργασία με την Transparency International Greece και τη συμμετοχή μας στο πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ένα τόσο ποικιλόμορφο δίκτυο φορέων από την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας καλύτερης και πιο ανοικτής κοινωνίας για όλους.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, προβλέπουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά μας. Ο συνδυασμός των δυνάμεών μας και η αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τη διαφάνεια, την ευθύνη και την ανοικτή διακυβέρνηση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

0 Comments