Τελική ανασκόπηση του έργου NAIADES: Τεχνολογίες για τη διαχείριση των υδάτων

Χθες, ο Ιωσήφ Σκλαβίδης και ο Γεράσιμος Τζίβρας από την Konnektable Technologies Ltd. συμμετείχαν στην τελική αξιολόγηση του έργου NAIADES στην Αλικάντε. Οι τελικοί χρήστες από τη Braila, την Carouge και την Alicante παρουσίασαν σε πραγματικό χρόνο τα οφέλη των καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, όπως η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και το μοντέλο Μακροπρόθεσμης ζήτησης νερού AI.

Η επίδειξη ανέδειξε τις πρακτικές εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών αιχμής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση του νερού και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η θετική ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες επιβεβαίωσε την επιτυχία του έργου NAIADES όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και την παροχή απτών οφελών στις κοινότητες που εξυπηρετεί

Η Τελική Αξιολόγηση ήταν ένα σημαντικό γεγονός για το Έργο NAIADES και η συμμετοχή του Ιωσήφ Σκλαβίδη και του Γεράσιμου Τζίβρα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Konnektable Technologies Ltd. στην ανάπτυξη και την υλοποίησή του.

Η τελική αξιολόγηση του έργου NAIADES ήταν μια σημαντική επιτυχία και κατέδειξε τα πρακτικά οφέλη των καινοτόμων τεχνολογιών για τη διαχείριση των υδάτων. Η θετική ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες επιβεβαιώνει ότι το έργο πέτυχε την επίτευξη των στόχων του.

naiades final review

Η KT στην Τελική ανασκόπηση του έργου NAIADES στο Alicante

0 Comments