Το COncORDE υποστηρίζει την Ανθεκτικότητα

Tο Σεπτέμβριο, η ομάδα του έργου Search & Rescue συναντήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Tuzla, στη Ρουμανία, με σκοπό να δοκιμάσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό σε μια προσομοίωση κατά τη διάρκεια του Use Case 6 ” Resilience Support for Critical Infrastructures through Standardized Training on CBRN”.

Στο κέντρο διοίκησης του πεδίου, ο Ιωσήφ Σκλαβίδης, τεχνικός διευθυντής του έργου, και η Κάλλια Αγγελάκη, Data scientist της Konnektable Technologies Ltd., συμμετείχαν στην υλοποίηση της άσκησης με τη χρήση του COncORDE, της καινοτόμου πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων που ενισχύει την ασφάλεια και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πρώτων ανταποκριτών που βρίσκονται στο πεδίο.

Group 2 1 min
Group 2 min

0 Comments