Η KT για το Palaemon στο IEEE Xplore

Η εταιρεία μας συνεισφέρει στη νέα δημοσίευση για το Leisure Lab Methodology που υποστηρίζει ένα Μοντέλο Πρόβλεψης Εκκένωσης που βασίζεται σε Αλγόριθμους για άτομα με Αναπηρία.

“Το έργο PALAEMON στοχεύει να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που βελτιώνει και επιταχύνει τη διαδικασία εκκένωσης συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, διεξήχθη μια διερευνητική πιλοτική μελέτη για τη μέτρηση της ταχύτητας βάδισης χρησιμοποιώντας έναν προσομοιωτή ημιπάρεσης. Για την υλοποίηση της πιλοτικής μελέτης – την οποία επινοήσαμε το Leisure Lab – εργαλειοποιήθηκαν αστικές περιοχές που χρησιμοποιούνται συνήθως για ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένα παρκούρ με συνολικά 16 σταθμούς είχε στηθεί σε ένα fun house σε ένα λούνα παρκ στη Βιέννη. Εννέα συμμετέχοντες (4 άνδρες και 5 γυναίκες συμμετέχουσες) συμμετείχαν στην διερευνητική μελέτη, ολοκληρώνοντας δύο σειρές (μία με και μία χωρίς προσομοιωτή ημιπάρεσης). Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορά μεταξύ των δύο σειρών των συμμετεχόντων. Μετρήθηκε απώλεια ταχύτητας βάδισης έως και 112%. Τα αποτελέσματα της μελέτης Leisure Lab θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων καθώς και για την ανάπτυξη περαιτέρω αλγορίθμων για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την πλήρη εκκένωση ενός κρουαζιερόπλοιου.»

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/document/9673552

0 Comments