Διαχείριση Φαρμακευτικής Καινοτομίας.

Η πλατφόρμα Hippocrates (drug innovation management) διευκολύνει την πρώιμη ανακάλυψη των φαρμάκων που εκτείνεται από τη βασική έρευνα έως την εφεύρεση των φαρμάκων και το εμπόριο, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος.

Σύνοψη

Η πλατφόρμα Hippocrates διευκολύνει την πρώιμη ανακάλυψη των φαρμάκων που εκτείνεται από τη βασική έρευνα έως την εφεύρεση των φαρμάκων και το εμπόριο, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος. Ο προγνωστικός κινητήρας AI/ML του Hippocrates αξιοποιεί τα δεδομένα διαλογής της υψηλής απόδοσης, επιτρέποντας την ανακάλυψη των ιδανικών υποψήφιων φαρμάκων σε οποιαδήποτε ένδειξη με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.

Κλάδος: Υγείας

Υπηρεσίες: Διαχείριση Καινοτομίας, Υπηρεσίες Υγείας

hippocrates - drug innovation management
Hippocrates - Drug Innovation Management - Διαχείριση Φαρμακευτικής Καινοτομίας
Λύση
 • Η ιατρική καινοτομία απαιτεί νέα μοντέλα συνεργασιών που διευκολύνουν την κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία
 • Στην ολοένα και περισσότερο παρατεταμένη, κοστοβόρα και βασισμένη σε δεδομένα πραγματικότητα της ανακάλυψης φαρμάκων, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επαναπροσδιορίζει τον σχεδιασμό των φαρμάκων
 • Η πλατφόρμα Hippocrates διευκολύνει την πρώιμη ανακάλυψη των φαρμάκων που εκτείνεται από τη βασική έρευνα μέχρι την εφεύρεση τους και το εμπόριο εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος
 • Η μηχανή πρόβλεψης AI/ML του Hippocrates αξιοποιεί τα δεδομένα ελέγχου υψηλής απόδοσης, επιτρέποντας την ανακάλυψη των ιδανικών υποψήφιων φαρμάκων σε οποιαδήποτε ένδειξη, με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια
 • Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εκμεταλλεύονται τους τεράστιους πόρους που διατίθενται επί του παρόντος στο διαδίκτυο για τη δημιουργία και τη συγκέντρωση περιεχομένου με βάση τις ανάγκες του τελικού χρήστη
graph hippocrates01
Προκλινική Μελέτη.
Η ανάγκη...
 • Μια σαφή κατανόηση της νόσου σε μοριακό επίπεδο
 • Πρόσβαση σε μελέτες που δείχνουν συσχετίσεις μεταξύ βιολογικών μεταλλάξεων και ασθενειών
 • Η καλή κατανόηση των υποκείμενων αιτιών και οδών μιας νόσου μπορεί να οδηγήσει σε βιολογικό στόχο για ένα πιθανό νέο φάρμακο
Η πλατφόρμα Hippocrates…
 • Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ιατρικές πληροφορίες ανοικτής πρόσβασης καθώς και πληροφορίες για την αγορά
 • Το περιεχόμενο που παρέχεται σημειώνεται κατάλληλα με σημασιολογικούς μηχανισμούς, ώστε να παρέχει στους χρήστες μέγιστες συσχετίσεις καθώς και πλούσια μεταδεδομένα
 • Οι δυνατότητες της πλατφόρμας σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες επιτρέπουν στους επιστήμονες τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο να συνεργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον
Ανακάλυψη του φαρμάκου.
Η ανάγκη...
 • Εύρεση πολλών αποτελεσμάτων για ένα υποψήφιο φάρμακο
 • Αναζήτηση μιας υποψήφιας ένωσης (οργανικής ή άλλο μόριο φαρμάκου)
 • Μηχανισμοί και μέθοδοι που επιτρέπουν στους ερευνητές να δοκιμάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ενώσεις για να εντοπίσουν εκείνες που θα μπορούσαν να έχουν καλές δυνατότητες
Η πλατφόρμα Hippocrates…
 • Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ιατρικές πληροφορίες ανοικτής πρόσβασης και σε πληροφορίες για την αγορά
 • Συσχετίζει την τρέχουσα έρευνα με προηγούμενα/καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τους ανιχνευτές και τους μηχανισμούς σχολιασμού της πλατφόρμας
 • Το περιεχόμενο που παρέχεται σημειώνεται κατάλληλα με σημασιολογικούς μηχανισμούς, ώστε να παρέχει στους χρήστες μέγιστες συσχετίσεις καθώς και πλούσια μεταδεδομένα
 • Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει τη μέγιστη ενσωμάτωση στα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές
Προκλινικές δοκιμές.
Η ανάγκη...
 • Ελάχιστη πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα για τη γενική παθολογία της υγείας ή/και της νόσου
 • Πόροι και πολύ ακριβά επιχειρηματικά μοντέλα
 • Οι δοκιμές σε ζώα, στη φαρμακευτική βιομηχανία που βασίζεται στην έρευνα, έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια τόσο για λόγους ηθικής όσο και λόγω κόστους
Η πλατφόρμα Hippocrates…

… ενσωματώνεται στην υπάρχουσα προκλινική υποδομή της συμπληρωματικής δράσης του τελικού χρήστη, ενισχύοντας σημαντικά την ερευνητική υποδομή παρέχοντας:

 • Έχει πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα και στη συνεχή έρευνα μέσω του Hip-aggregator
 • Στοχεύει στη διαχείριση των πόρων μέσω της υπηρεσίας αντιστοίχισης ικανοτήτων
 • Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσω API που συνδέονται με EPO και USPTO
 • Προσφέρει μηχανισμούς καταγραφής και ιστορικού που συνδέονται με τη βάση δεδομένων και το Hip-Base
Χαρακτηριστικά
Πρόσβαση σε περισσότερες από 500 Ιατρικές βάσεις δεδομένων
 • Κεντρική πρόσβαση σε περισσότερες από 500 Ιατρικές βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης
 • Σημασιολογικά καθοδηγούμενη υποδομή για την εξέλιξη και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος
 • Υπηρεσίες αυτόματης επιμέλειας, προέλευσης και εξέλιξης δεδομένων
 • Ημιαυτόματοι μηχανισμοί σημειώσεων
 • Κατάλληλες υπηρεσίες χαρτογράφησης για τη σύνδεση του υπάρχοντος περιεχομένου με το περιεχόμενο που προκύπτει από το Hippocrates
Αντιστοίχιση Ικανοτήτων
 • Βοηθάμε την ομάδα R&D να επιλέξει τα κατάλληλα άτομα για την εκάστοτε εργασία
 • Προσδιορίζουμε τους κατάλληλους εσωτερικούς πόρους καθώς προχωρά το έργο
Μηχανισμοί Παρακολούθησης
 • Σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες για να καταστεί δυνατή η κατανεμημένη συνεργασία μεταξύ του ερευνητικού προσωπικού
 • Υπηρεσίες ροής εργασίας
 • Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας και έργου
 • Συμβάσεις με υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Blockchain
Διαχείριση Καινοτομίας
Οφέλη

Το Hippocrates ενσωματώνεται στο δικό σας σύστημα R&D. Δεν απαιτείται άδεια ή εκπαίδευση.

 • Η πλατφόρμα Hippocrates καλύπτει όλο το φάσμα του κύκλου ζωής της ανακάλυψης φαρμάκων και των προκλινικών δοκιμών
 • Η βάση δεδομένων περιέχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα που παρουσιάζουν δεδομένα από διαφορετικές αναφορές σε ένα μόνο παράθυρο
 • Η ανάλυση βοηθά στην επικύρωση του στόχου, την ανάλυση εκτός στόχου, τη βελτιστοποίηση του δυνητικού πελάτη, scaffold hopping κ.λπ.
 • Υπερσύγχρονη νοημοσύνη όσον αφορά compounds, τους στόχους, τις ενδείξεις, τις αγορές, τους χορηγούς, τους συνεργάτες κ.λπ.
 • Αρχιτεκτονική εξαρτημάτων (Modular) που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ικανότητα ενσωμάτωσης με άλλες τεχνολογίες όπου οι χρήστες είναι συνηθισμένοι. Αυτό μειώνει τόσο το κόστος αδειοδότησης όσο και το χρόνο εκπαίδευσης
Κλάδος

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

 • Διαχείριση Φαρμακευτικής Καινοτομίας (R&D)
 • Έρευνα αγοράς - πρόσβαση στην αγορά

Άλλα Προϊόντα

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.