Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία Konnektable Technologies Ltd (εφεξής «η Εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς») που βρίσκεται στην Ιρλανδία, Marine Point (2nd Floor), Belview Port, Waterford, X91 W0XW, τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου https://konnektable.com [εφεξής «Ιστότοπος].

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο:

 • – Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Iστότοπού μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα «επικοινωνήστε μαζί μας» για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και συγκεκριμένα, στοιχεία επικοινωνίας (όπως πλήρες όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις email, φυσική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου) και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.
 • – Σε περίπτωση που επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις νέες τεχνολογικές λύσεις/προϊόντα μας, και ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως πλήρες όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, φυσική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου).
 • Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας για την έναρξη μιας συνεργασίας, και ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως πλήρες όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις email, φυσική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου) και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.
 • Σε περίπτωση αγοράς:
  • Στοιχεία ταυτότητας (όπως όνομα, επώνυμο εκπροσώπου της εταιρείας, φυσική διεύθυνση και διεύθυνση e-mail, ταχυδρομικός κώδικας, ΑΦΜ και ΔΟΥ).
  • – Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, όπως αριθμός λογαριασμού, IBAN, όνομα κατόχου.
 • Με την αίτησή σας για θέση εργασίας υποβάλλοντας το βιογραφικό σας, το περιεχόμενο του βιογραφικού σας.
 • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση και την εκκαθάριση των συναλλαγών μεταξύ μας, όπως στοιχεία πληρωμής (ημερομηνία, ποσό, υπόλοιπο, κατηγορία τιμής, κύκλος εργασιών, ΦΠΑ).
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τεχνολογικών λύσεων, όπως τα cookies ή η χρήση τοπικού χώρου αποθήκευσης, σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο.
 •  

Σκοπός της επεξεργασίας

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την ΚΤ αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συνεργαστεί μαζί σας και για την εκτέλεση της συμβατικής της σχέσης μαζί σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να εκτελέσουμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη στελέχωση των τμημάτων της Εταιρείας με βάση τα ενδιαφέροντά σας και την αίτησή σας για θέση εργασίας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς όφελός σας, καλλιεργώντας την προτίμηση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση το ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει στις διαδικτυακές σας αναζητήσεις, προσφέροντας έτσι ακόμα καλύτερη ποιότητα και τιμή. Η KT δεν θα πουλήσει, ενοικιάσει ή μισθώσει ποτέ δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων σε τρίτους.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται κατάθεση σε δημόσια αρχεία ή δημοσίευση εταιρικών πράξεων και πληροφοριών που σχετίζονται με τον εταιρικό μας τύπο.

 

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΚΤ είναι κυρίως η συγκατάθεση, η εκτέλεση συμβατικών όρων και τα έννομα συμφέροντα της ΚΤ.

 

Με ποιους το μοιραζόμαστε

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με πλήρη εμπιστευτικότητα. Συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο Cloud σύμφωνα με την αυστηρή πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πληροφορίας. Οι παρακάτω κατηγορίες συνεργατών μας ενδέχεται να είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Εξωτερικοί σύμβουλοι, λογιστές και δικηγόροι.
 • Οι αρμόδιες αρχές και κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο, με νόμο ή δικαστική απόφαση, μπορεί να απορρέει υποχρέωση ή δικαίωμα εκ μέρους της Εταιρείας να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες της KT.

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι, οι συνεργάτες, οι εξωτερικοί σύμβουλοι, οι λογιστές και οι δικηγόροι που απασχολούνται/συνεργάζονται με την KT χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις τρέχουσες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών μπορεί να λάβει χώρα μόνο εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και καλή τη πίστει ότι μια τέτοια ενέργεια κρίνεται απαραίτητη ή απαιτείται σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας επίσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ). Η διαβίβαση βασίζεται στις Συστάσεις 01/2020 του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) σχετικά με τα μέτρα που ενισχύουν τα εργαλεία διαβίβασης προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ – 18 Ιουνίου 2021 και τις Συστάσεις 02/2020 για τις Ευρωπαϊκές Βασικές Εγγυήσεις για τα Μέτρα Επιτήρησης.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την KT:

 • – Δικαίωμα απόκτησης όλων των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΚΤ.
 • – Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που κατέχει η ΚΤ (επικαιροποιημένο με βάση τις Οδηγίες 01/2022 σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων).
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος προς την ΚΤ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση συνδρομής ορισμένων περιστάσεων.
 • – Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, όπου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία έχουν παράσχει στην ΚΤ, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχουν το δικαίωμα να της διαβιβάζουν τα δεδομένα σε άλλον ανεμπόδιστο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων από την ΚΤ.
 • – Δικαίωμα έναντι αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όταν ισχύουν ειδικές απαιτήσεις, ιδίως όταν αυτή η επεξεργασία παράγει νομικά αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα στα υποκείμενα των δεδομένων.
 •  

Ασφάλεια

Η KT έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη διατήρηση της κατάλληλης φυσικής, διαδικαστικής και τεχνικής ασφάλειας στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πληροφοριών για την αποτροπή τυχόν απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης ή τροποποίησης των προσωπικών πληροφοριών των υποκειμένων των δεδομένων. Η KT εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψει την τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψή τους. Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και κατά τη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η KT λαμβάνει υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

 

Περίοδος Διατήρησης

Τα αρχεία προσωπικών δεδομένων διατηρούνται για το απολύτως απαραίτητο διάστημα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

 

Ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η KT διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπό της. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνεστε για τυχόν σχετικές τροποποιήσεις. Η KT θα διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε μέρος της πολιτικής απορρήτου της συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, των ΗΠΑ και της εθνικής νομοθεσίας, όπου και όπως ισχύει.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν ενδιαφέρεστε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα email ή/και τηλέφωνα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Konnekt -able Technologies Ltd

Marine Point (2ος όροφος), Belview Port, Waterford, X91 W0XW, Ιρλανδία

+353 51349127

Δερβενίων 30 , Μεταμόρφωση , Αθήνα 144 51, Ελλάδα

+30 211 11 57857

[email protected]

IE: +353 51349127

GR: +30 211 11 57857

ΗΠΑ: +1 7323209268

 

Παρακάτω θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας των Ιρλανδικών και των Ελληνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων. Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιείται στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθρο 33 του ΓΚΠΔ):

Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα: Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28

Ιρλανδία https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

 

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΔΠΔ)

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30-210 6475600 Φαξ: +30-210 6475628

Email: [email protected]

Ελλάδα https://www.dpa.gr/en

                                                                                    Ενημερώθηκε στις 10/1/2023