Αυτοματισμός & Βελτιστοποίηση Επιχειρήσεων

Είστε απογοητευμένοι από τη σπατάλη χρημάτων σε ένα αργό, παλιό σύστημα πληροφορικής; Μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς ένα ισχυρό σύστημα που θα βοηθήσει την επιχείρησή σας. Εμπιστευθείτε τις λύσεις λογισμικού (software solutions) της Konnektable.

Η υπηρεσία εκσυγχρονισμού παλαιού τύπου σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζετε τις καθημερινές προκλήσεις των παρωχημένων συστημάτων παλαιού τύπου. Η Konnektable θα αντικαταστήσει απρόσκοπτα ή θα αναδημιουργήσει παλιά συστήματα για να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να εξελιχθεί χωρίς προβλήματα. Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές εργασίες με τη χρήση προσαρμοσμένων λύσεων λογισμικού (software solutions) με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης και την εξάλειψη της συμφόρησης. Χρησιμοποιήστε το machine learning και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να βελτιστοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας εργασίες και να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας.

Το πραγματικό κόστος των παλαιότερων συστημάτων

Το κόστος συντήρησης για τις παλιές υποδομές είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή, με την πάροδο του χρόνου, κάθε προσαρμογή και αλλαγή προσθέτει άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο σύστημα. Στο τέλος, οι ενημερώσεις των συστημάτων γίνονται πιο χρονοβόρες και δαπανηρές.

Τα κόστη υποστήριξης των συστημάτων παλαιού τύπου που συνεχίζουν να διογκώνονται είναι αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης έλλειψης υποστήριξης από τους προμηθευτές, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους ταλέντων για εξωτερική υποστήριξη.

Το κόστος συμμόρφωσης, όπου ισχύει, προκύπτει υποχρεωτικά όπου οι κανονισμοί του κλάδου και οι επιχειρηματικοί νόμοι αλλάζουν συνεχώς. Κατά συνέπεια, το κόστος συμμόρφωσης για την διατήρηση της τεχνολογίας παλαιού τύπου σε βιομηχανίες με εκτενείς κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης, αυξάνονται εκθετικά.

Το κόστος ευελιξίας μπορεί να φανεί σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα, αλλά στην ψηφιακή εποχή, η ανάπτυξη και η επιβίωση κάθε επιχείρησης βασίζεται στην ικανότητά της να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Η έλλειψη ευελιξίας που προκύπτει από τη χρήση παλαιών συστημάτων οδηγεί σε αδυναμία της ανταγωνιστικότητας, πράγμα που μπορεί να σημαίνει μειωμένο εισόδημα, ακόμη και το τέλος της ίδιας της επιχείρησης.

Το κόστος της έλλειψης ταλέντου αποτελεί πρόβλημα στο κόστος συντήρησης της παλιάς τεχνολογίας και όχι μόνο φέρνει υπέρογκα έξοδα συντήρησης σε εργατοώρες, αλλά απαιτούνται πολυδάπανες δεξιότητες που είναι δύσκολο να βρεθούν.

Τα κόστη υποστήριξης των συστημάτων παλαιού τύπου που συνεχίζουν να διογκώνονται είναι αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης έλλειψης υποστήριξης από τους προμηθευτές, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους ταλέντων για εξωτερική υποστήριξη.

Κόστη ένταξης: με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες, καθιστούν δύσκολες, αν όχι αδύνατες, ακόμη και τις πιο απλές ενσωματώσεις.

Η προσέγγιση βελτιστοποίησης παλαιού τύπου

Ο εκσυγχρονισμός δεν απαιτεί απαραίτητα έναν πλήρη μετασχηματισμό των συστημάτων πληροφορικής. Ωστόσο, απαιτεί μια πραγματική εκτίμηση για το πού χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αλλαγή στη νοοτροπία σας. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τον εκσυγχρονισμό των παλιών συστημάτων και του παλιού λογισμικού.

no11

Ενσωμάτωση

Χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες και τις εφαρμογές που ήδη έχετε διαθέσιμες ως υπηρεσίες (mobile app, web app κλπ.).

no22

Επανέκδοση

Μετακινούμε τα στοιχεία σε μια νέα φυσική δομή ή υποδομή cloud.

no33

Αντικατάσταση

Διατηρούμε τις υπάρχουσες εφαρμογές σχεδόν ως έχουν, προσαρμοσμένες σε μια νέα πλατφόρμα.

no44

Refactor

Βελτιστοποούμε τον υπάρχοντα κώδικα στο backend χωρίς να αλλάξουμε τις λειτουργίες του front end.

no55

Επανασχεδιασμός

Ανακαλύπτουμε νέες και καλύτερες δυνατότητες εφαρμογών με πλήρη αλλαγή στον κώδικα.

no66

Ανοικοδόμηση

Δημιουργούμε νέες εφαρμογές από την αρχή αλλά με παρόμοια λειτουργία και εύρος.

no77

Αντικατάσταση

Λαμβάνουμε υπόψη τις νέες επιχειρηματικές σας απαιτήσεις και ξεκινάμε από την αρχή.

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.