Η KT συμμετέχει στο Search and Rescue Use Case 2 στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα της Konnektable Technologies Ltd., αποτελούμενη από τον Ιωσήφ Σκλαβίδη, την Αγγελική Θεοδώρου και τον Χρήστο Αγγελίδη, συμμετείχε στο έργο Search and Rescue Project Use Case 2 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Το σενάριο αφορούσε μια συντριβή αεροπλάνου σε μη αστική ορεινή περιοχή. Η ομάδα υποστήριξε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πρώτων ανταποκριτών στο πεδίο και του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου με τη χρήση της πλατφόρμας COncORDE. Η πλατφόρμα αυτή βελτίωσε τον συντονισμό μεταξύ τεχνολογιών και εξοπλισμού και μείωσε τη ροή πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διαχείριση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και την παροχή βοήθειας στους συγγενείς των θυμάτων. Η χρήση της συνιστώσας του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του συμβάντος διευκόλυνε τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο.

0 Comments