Σύστημα Whistleblowing.

Το Reportall είναι ένα έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα λογισμικού για όλες τις περιπτώσεις καταγγελιών whistleblowing.

Σύνοψη

Το Reportall είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγγελιών whistleblowing που διευκολύνει την ασφαλή αναφορά παρατυπιών και την αποκάλυψη υποθέσεων ανάρμοστης συμπεριφοράς. Μπορείτε να επισκεφτείτε το www.reportall.eu για να μάθετε περισσότερα για το Reportall Whistleblowing Σύστημα.

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι

Υπηρεσίες: Συμμόρφωση

Βασικές Λειτουργίες

  • Εγγυάται την πλήρη ανωνυμία και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε όλους τους καταγγέλλοντες που επιθυμούν να καταγγείλουν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.
  • Υψηλά μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την προστασία της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος και για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς συνομιλίας.
  • Υποστηρίζονται διαφορετικές γλώσσες (EN/GR) μέσω ενός πολύγλωσσου περιβάλλοντος ανάπτυξης API για μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία.
  • Επισκόπηση και ανάλυση σχετικών δεδομένων, ειδοποιήσεων, δεικτών κατάστασης και απόδοσης μέσω διαγραμμάτων και γραφημάτων.
  • Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν ανώνυμα την κατάσταση των αναφορών τους ή/και να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
  • Παρέχουμε υλοποίηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ερωτήματά σας επιλύονται έγκαιρα
  • Διαμορφώνεται και ενσωματώνεται σε εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, δικηγορικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές.
  • Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης λαμβάνει ειδοποιείται μέσω email, συνδέεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για να ενημερωθεί για την υπόθεση και αναλαμβάνει δράση.
  • Οι Whistleblowers μπορούν να επισυνάψουν με ασφάλεια σχετικά αρχεία προς υποστήριξη της υπόθεσής τους.
  • Πλήρως συμβατό με όλα τα σημαντικά πρότυπα συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών, τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ISO 37002, το ISO 27001 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
ReportAll - Whistleblowing Σύστημα
Reportall - Whistleblowing System

Κλάδοι

Δικηγορικές εταιρείες, Εταιρείες HR, Σχολεία και Πανεπιστήμια, Οποιοσδήποτε άλλος κλάδος που ασχολείται με περίπλοκες διαδικασίες αναφοράς της κανονιστικής συμμόρφωσης

Related Case Studies

Tell Us About Your Project

We'd love to hear about your project, feel free to contact us.