Triage software .

Νέο Προηγμένο Λογισμικό για Γρήγορη και Ακριβή Αξιολόγηση Υγειονομικής Περίθαλψης από Ειδικούς.

Σύνοψη

Το Triagenius είναι ένα νέο Προηγμένο Λογισμικό για Γρήγορη και Ακριβή Αξιολόγηση Υγειονομικής Περίθαλψης από Ειδικούς. Το Triagenius αναδεικνύει την τεχνολογία αιχμής για κινητές συσκευές, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο αξιολόγησης των ασθενών για επαγγελματίες της υγείας όπως γιατρούς και νοσηλευτές. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με έμφαση στην απρόσκοπτη λειτουργία της, αναδεικνύοντας μια επανάσταση στην ιατρική διαδικασία διαλογής. Απλοποιεί την εκτίμηση των συμπτωμάτων και εντοπίζει με ακρίβεια τα επίπεδα επείγουσας ανάγκης με ταχύτητα. Μέσω προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών και ομαλής ολοκλήρωσης με ιατρικές βάσεις δεδομένων, το Triagenius εξασφαλίζει ακριβείς και αποτελεσματικές διαγνώσεις. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν άμεση και ακριβή φροντίδα στους ασθενείς.

Κλάδος: Ιδιωτικά Ιατρεία, Κλινικές και Νοσοκομεία

Υπηρεσίες: Υγεία, Triage

triagenius app
Triagenius App

Βασικές Λειτουργίες

Έλεγχος Ταυτότητας και Διαχείριση Προφίλ

Σύνδεση επαγγελματιών υγείας για πρόσβαση και διαχείριση του προφίλ με ασφάλεια δεδομένων και εξατομικευμένες λειτουργίες.

Εγγραφή Ασθενών

Συλλογή βασικών πληροφοριών των ασθενών όπως δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό και τρέχοντα συμπτώματα.

Εισαγωγή Δεδομένων Ζωτικών Σημείων

Ακριβής αξιολόγηση με την εισαγωγή δεδομένων για τη βελτιωμένη αξιολόγηση του ασθενή.

Έλεγχος Συμπτωμάτων

Δομημένη διεπαφή ή ερωτηματολόγιο για την εισαγωγή συμπτωμάτων των ασθενών και την αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους

Εργαλεία Αξιολόγησης

ABC, RTS, Κλίμακα Κώματος της Γλασκώβης για προτεραιοποίηση και αξιολόγηση ζωτικών λειτουργιών των ασθενών.

Ανάθεση Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης

Καθοδήγηση επαγγελματιών του χώρου της υγείας στο να δίνουν προτεραιότητα βάσει των συμπτωμάτων και της σοβαρότητας των περιστατικών.

Διασύνδεση ασθενοφόρων με εφημερεύοντα νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα κτλ.

Η επικοινωνία με το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο γίνεται ευκολότερη μέσω GPS, προτείνοντας την καλύτερη διαδρομή.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης και ενημέρωσης του διαχειριστικού λογισμικού με τα δεδομένα του περιστατικού σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, βοηθώντας στη συντονισμένη παροχή φροντίδας. Επιπλέον, επιτρέπει τη σύνδεση και ενημέρωση του νοσοκομειακού προσωπικού, βοηθώντας στην αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών πόρων και διαδικασιών.

Αυτή η προηγμένη τεχνολογική λύση διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ ιατρών, νοσηλευτών και άλλων εμπλεκομένων, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα της περίθαλψης. Ταυτόχρονα, προετοιμάζει το νοσοκομείο για την υποδοχή του ασθενούς, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και των ιατρικών διαδικασιών.

Επισύναψη πολυμέσων

Προσθήκη εικόνων, βίντεο ή άλλων αρχείων για πιο λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων.

Λειτουργία Εκτός Σύνδεσης

Παροχή λειτουργικότητας ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Αρχείο Χρονολογημένων Συμπτωμάτων και Αναφορών

Διατήρηση καταγραφής εκτιμήσεων ασθενών για συνεχή και ομαλή φροντίδα.

Ενσωμάτωση με Υπηρεσίες Επείγουσας Ανάγκης

Άμεση αναφορά ή γρήγορη παραπομπή σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύνδεση με Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων

Πρόσβαση σε πληροφορίες για βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δημιουργία Κωδικού QR

Δημιουργία κωδικού QR για την εύκολη κοινοποίηση δεδομένων των ασθενών.

Πολυγλωσσική διεπαφή

Η διεπαφή και τα μενού του Triagenius είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες, επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με άνεση στη γλώσσα της επιλογής τους.

mockups triagenius iso-min

Οφέλη

 • Αποτελεσματικότητα: Βελτιώνει την αξιολόγηση των ασθενών, επιτρέποντας γρηγορότερη και πιο ακριβή αναγνώριση των κρίσιμων περιστάσεων, βελτιστοποιώντας τη χρονική διαδικασία και τους πόρους.
 • Βελτιωμένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων: Η δομημένη αξιολόγηση των συμπτωμάτων και η ενσωμάτωση με ιατρικές βάσεις δεδομένων προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους ασθενείς, βοηθώντας στην ακριβή διάγνωση και τον σχεδιασμό για τη θεραπεία.
 • Βελτίωση Χρονικής Απόδοσης: Επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες περιπτώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα για έγκαιρες παρεμβάσεις και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής για ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
 • Απομακρυσμένη Πρόσβαση: Παρέχει δυνατότητες εκτός σύνδεσης, εξασφαλίζοντας συνεχή λειτουργικότητα ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη συνδεσιμότητα, ιδιαίτερα σημαντική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή απομακρυσμένους τόπους.
 • Ακριβής Αξιολόγηση: Η δομημένη προσέγγιση του Triagenius βελτιώνει την ακρίβεια στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων και στον καθορισμό των κατάλληλων επιπέδων επείγουσας ανάγκης, προωθώντας έτσι μια πιο ακριβή διάγνωση.
 • Βελτιστοποίηση Ροής Εργασιών: Το Triagenius ενσωματώνεται ομαλά στα υπάρχοντα συστήματα, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
 • Εξελιγμένη Επικοινωνία: Η δυνατότητα συνημμένων πολυμέσων και η ενσωμάτωση της τηλεύγειας διευκολύνουν την πιο σαφή επικοινωνία μεταξύ των γιατρών.

Η επικοινωνία με το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο αποκτά νέα διαστάσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η προτεινόμενη διαδρομή μέσω GPS αποτελεί καίριο στοιχείο για την άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Αυτό εξασφαλίζει όχι μόνο τη γρήγορη μεταφορά του ασθενούς, αλλά και την αποφυγή πιθανών κινησιακών προβλημάτων, προσφέροντας έτσι αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η δυνατότητα σύνδεσης και ενημέρωσης του διαχειριστικού λογισμικού με τα δεδομένα του περιστατικού σε πραγματικό χρόνο ανοίγει νέες προοπτικές.Αυτό επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του νοσοκομειακού προσωπικού, βοηθώντας στη συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ ιατρών, νοσηλευτών και άλλων εμπλεκομένων στην παροχή φροντίδας. Με την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογικής λύσης, διευκολύνεται επίσης η προετοιμασία για την υποδοχή του ασθενούς. Το προσωπικό έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες περίπτωσης σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την ομαλή εκτέλεση των ιατρικών διαδικασιών.

Συνολικά, αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση ενισχύει την ικανότητα ανταπόκρισης του νοσοκομείου σε καταστάσεις κρίσης, προσφέροντας βέλτιστη φροντίδα για τον ασθενή.

Κλάδοι

Ιδιωτικά Ιατρεία, Κλινικές και Νοσοκομεία

Εκπαίδευση & Υποστήριξη

Ειδικευόμαστε στην εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογών Triagenius, αφιερωμένη στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ομάδας σας στη χρήση αυτού του ισχυρού εργαλείου. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευσή μας καλύπτει τα πάντα, από βασικές συνεδρίες έως προηγμένες λειτουργίες και ενημερώσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση στην καθημερινή σας ροή εργασίας.


Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση και την υποστήριξη της εφαρμογής Triagenius. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευσή που προσφέρουμε εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση της εφαρμογής στην καθημερινή ροή της εργασίας σας.

 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη & Καθοδήγηση
 • Προσαρμοσμένες Στρατηγικές Εφαρμογής
 • Συνεχείς Ενημερώσεις και Αναβαθμίσεις
 • Μεγιστοποιήστε την Αποτελεσματικότητα, Ενισχύστε τη Φροντίδα των Ασθενών

Άλλα Προϊόντα

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.