Σειρά Έργων R&D.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής για επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, από το marketing, τα οικονομικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις τηλεπικοινωνίες έως την παραγωγή, την ενέργεια, τα logistics και τις μεταφορές.

Horizon 2020 - R&D

Το Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Βοηθά στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης, καταργεί τα εμπόδια στην καινοτομία και διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για την παροχή λύσεων σε μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.

kyklos Logo site

Kyklos 4.0

Ψηφιοποίηση και μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των υπηρεσιών:
Ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας και πλατφόρμες.

Περισσότερα
factlog Logo site

FACTLOG

Energy-aware Factory Analytics για τις Βιομηχανίες Μεταποίησης.

Περισσότερα
energy shield logo site

Energy shield

Ολοκληρωμένη λύση Cybersecurity για την αξιολόγηση της ευπάθειας, την παρακολούθηση και την προστασία των υποδομών κρίσιμης ενέργειας.

Περισσότερα
palaemon Logo site

PALAEMON

Ολιστικό οικοσύστημα εκκένωσης και διάσωσης επιβατηγού πλοίου.

Περισσότερα
Naiades Logo site

​NAIADES

Ολιστικό υδάτινο οικοσύστημα για την ψηφιοποίηση της αστικής ύδρευσης.

Περισσότερα
sphinx Logo site

SPHINX

Μια καθολική εργαλειοθήκη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τη βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερα
Be Open Logo site

BE OPEN

Ευρωπαϊκό Forum και παρατηρητήριο OPEN Science στις μεταφορές.

Περισσότερα
Track Know Logo site

Track & Know

Big Data για την Εξαγωγή Δεδομένων Παρακαλούθησης Κινητικότητας σε Αστικές Περιοχές.

Περισσότερα
SR logo site new

Search & Rescue

Αναδυόμενες τεχνολογίες για τον πρώιμο εντοπισμό εγκλωβισμένων θυμάτων σε κατεστραμμένα κτήρια και προηγμένες συσκευές φορητού εξοπλισμού για την εκτίμηση κινδύνου και την ασφάλεια των πρώτων ανταποκριτών στις λειτουργίες SAR.

Περισσότερα

Erasmus+

 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.

Artificial Intelligence for Educators

AI4Educators

Διδάσκοντας στους εκπαιδευτές την τεχνητή νοημοσύνη (AI) - ανάπτυξη προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού τεχνητής νοημοσύνης για τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα

UCPM

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των 6 συμμετεχόντων κρατών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με σκοπό τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης των καταστροφών. Όταν η κλίμακα μιας έκτακτης ανάγκης υπερκαλύπτει τις δυνατότητες αντίδρασης μιας χώρας, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού. Μέσω του Μηχανισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο στο συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών στην Ευρώπη και πέραν αυτής και συνεισφέρει τουλάχιστον στο 75% του κόστους μεταφοράς ή/και του λειτουργικού κόστους ανάπτυξης.

resistant logo site

Resistant

Πλατφόρμα κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων για τους πρώτους ανταποκριτές και εκπαιδευτικά εργαλεία για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των μαθητών αλλά και των πολιτών έναντι των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κινδύνων.

Περισσότερα

FP7

Το FP7 ήταν το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2007-2013. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει και να προωθήσει την έρευνα στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας, επικεντρώθηκε κυρίως στην τεχνολογική έρευνα.

Concorde Logo site

COncORDE

Ανάπτυξη μηχανισμών συντονισμού κατά τη διάρκεια διαφορετικών ειδών έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα
concept Logo site

COnCEPT

COllaborative CrEative design PlaTform

Περισσότερα

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.