Πλατφόρμα Διαχείρισης Πληροφοριών Ασφαλείας.

Το CERBERUS (cyber security platform) παρέχει μια υπηρεσία παρακολούθησης ασφαλείας βασισμένη σε κεντρικό υπολογιστή, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε διαπλατφορμική αρχιτεκτονική.

Σύνοψη

Η διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας και συμβάντων (SIEM) είναι μια προσέγγιση διαχείρισης ασφάλειας που συνδυάζει λειτουργίες SIM (διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας) και SEM (διαχείριση συμβάντων ασφαλείας) σε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας.

Το CERBERUS (cyber security platform) παρέχει μια υπηρεσία παρακολούθησης ασφαλείας βασισμένη σε κεντρικό υπολογιστή, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε διαπλατφορμική αρχιτεκτονική. Το CERBERUS συλλέγει και παρακολουθεί τα δεδομένα από εργαλεία ανίχνευσης παρεκκλίσεων, εργαλεία αξιολόγησης ευπάθειας, εργαλεία μετριασμού DDos και μπορεί επίσης να συνδεθεί με ειδικές αναλυτικές λειτουργίες. Η πλατφόρμα διαθέτει υπηρεσίες απεικόνισης που υποστηρίζονται από την Kibana.

Κλάδος: ΔιαχείρισηΈκτακτης Ανάγκης & Κρίσης

Υπηρεσίες: Πληροφορίες Ασφαλείας

Λύση

 • Οι απειλές του κυβερνοχώρου αποτελούν σήμερα σημαντικό κίνδυνο για υποδομές ζωτικής σημασίας και για την εθνική ασφάλεια
 • Οι ειδικοί συνειδητοποιούν ότι σημαντικές δομές μπορούν επίσης να δεχθούν επίθεση μέσω του επιπέδου εφαρμογής των δικτύων υπολογιστών
 • Για την αποτελεσματική προστασία τέτοιων κρίσιμων περιπτώσεων, ο τεράστιος όγκος δεδομένων πρέπει να αναλυθεί και να συσχετιστεί αποτελεσματικά
 • Το CERBERUS παρέχει μια υπηρεσία παρακολούθησης ασφαλείας βασισμένη σε κεντρικό υπολογιστή, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε διαπλατφορμική αρχιτεκτονική

Χαρακτηρι- στικά

Καταγραφή Συμβάντων και Διαχείριση Δεδομένων
 • Οι διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) μπορούν να δημιουργούν αναφορές ασφαλείας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ανάλυσης καταγραφής σε πραγματικό χρόνο
 • Το CERBERUS συγκεντρώνει αρχεία καταγραφής από ετερογενείς πηγές (Windows Systems, συστήματα Unix/Linux, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, δρομολογητές, switches κ.λπ.) σε κεντρική τοποθεσία
 • Το CERBERUS υποστηρίζει τη συλλογή γενικών αρχείων καταγραφής μέσω της τεχνολογίας UniversalLog Parsing and Indexing (ULPI), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποκρυπτογραφούν οποιαδήποτε δεδομένα καταγραφής, ανεξάρτητα από την πηγή και τη μορφή τους
Ασφαλής Εξουσιοδότηση
 • Το CERBERUS SIEM παρακολουθεί όλους τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο και παρέχει ενδελεχείς αναφορές με πλήρη έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων των χρηστών
 • Δημιουργεί αναλυτικές αναφορές ελέγχου των χρηστών (PUMA) παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των προνομιούχων χρηστών
Έλεγχος
 • Με το CERBERUS, οι διαχειριστές μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα των απειλών ασφαλείας, να παρακολουθούν και να αναλύουν τα δεδομένα καταγραφής από την εγκατάσταση του δικτύου πληρώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς
 • Οι επαγγελματίες ασφαλείας μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσουν προκαθορισμένες/πρότυπες αναφορές συμμόρφωσης όπως PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA κ.λπ.
 • Το EventLog Analyzer SIEM επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τις υπάρχουσες αναφορές συμμόρφωσης εκτός συσκευής για να πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου
 • Οι διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) είναι σε θέση να δημιουργήσουν νέες αναφορές συμμόρφωσης για να ακολουθήσουν τους νέους κανόνες, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον
Ιατροδικαστική
 • Το CERBERUS διευκολύνει την ιατροδικαστική έρευνα με την ισχυρή λειτουργία αναζήτησης αρχείων καταγραφής και δημιουργεί άμεσα ιατροδικαστικές αναφορές με βάση τα αποτελέσματα αναζήτησης
Διατήρηση Αρχείου
 • Το CERBERUS διατηρεί σε κεντρικό αποθετήριο όλα τα δεδομένα καταγραφής που δημιουργούνται από τα συστήματα δικτύου, τις συσκευές και τις εφαρμογές, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο
 • Οι διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής για να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, να διεξάγουν εγκληματολογικές έρευνες και κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων
 • Το CERBERUS κρυπτογραφεί τα αρχεία ημερολογίου για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα καταγραφής είναι ασφαλή για μελλοντική ιατροδικαστική ανάλυση και συμμόρφωση καθώς και για τους εσωτερικούς ελέγχους
Προειδοποίηση & Συσχέτιση Συμβάντων
 • To CERBERUS SIEM επιτρέπει στους διαχειριστές να διαμορφώσουν και να ορίσουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο από μια τεράστια λίστα προειδοποιήσεων που δεν υπάρχουν
 • Έχει επίσης την ευελιξία να προσαρμόζει και να διαμορφώνει ειδοποιήσεις με βάση τα όρια, την αναγνώριση συμβάντων, το μήνυμα καταγραφής κ.λπ.
 • Οι διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων (IT) ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS όταν συμβαίνει οποιαδήποτε ανώμαλη δραστηριότητα ή παραβίαση στο δίκτυο
Απεικόνιση
 • Ο πίνακας ελέγχου CERBERUS είναι διαισθητικός και προσαρμόζεται 100% με τη δυνατότητα drag & drop
 • Ο πίνακας ελέγχου υποστηρίζει εργαλεία που επιτρέπουν στους διαχειριστές πληροφορικής να διατηρούν στον πίνακα ελέγχου τους μόνο σχετικές πληροφορίες ασφαλείας και να μην περιορίζονται σε προκαθορισμένα γραφήματα και σε γραφήματα που μπορεί να είναι ακόμη και ασήμαντα
 • Τα δεδομένα ασφαλείας παρουσιάζονται σε εύκολα, κατανοητά γραφήματα και διαγράμματα, όπου ο διαχειριστής πληροφορικής μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα που εμφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά
Αναφορά
 • Το CERBERUS περιλαμβάνει πολυάριθμες εκθέσεις ασφαλείας για τα συστήματα, τις συσκευές και τις εφαρμογές του δικτύου σας
 • Αυτές οι αναφορές παρουσιάζουν λεπτομέρειες για τα κορυφαία γεγονότα που δημιουργήθηκαν, τις τάσεις των γεγονότων, τη δραστηριότητα των χρηστών, τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, την ιστορική τάση και πολλά άλλα
 • Το CERBERUS παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και επιτρέπει στους διαχειριστές πληροφορικής να δημιουργούν αναφορές για να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας τους. Οι αναφορές που δημιουργούνται από το CERBERUS είναι ακριβείς, φιλικές προς το χρήστη και μπορούν εύκολα να ερμηνευθούν ακόμη και από μη τεχνικό πρόσωπο
cerberus - cyber security platform
CERBERUS - Cyber Security Platform - Διαχείριση Πληροφοριών Ασφαλείας & Δεδομένων

Οφέλη

Άμεση Απόδοση Επένδυσης:

Το CERBERUS χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα καταγραφής και αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης αρχείων καταγραφής (συλλογή, ανάλυση, ειδοποίηση, αναφορά και άλλα), επιτρέποντας στους διαχειριστές πληροφορικής σας να παρέχουν κορυφαία ασφάλεια πληροφορικής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Περιορισμός κόστους:

Αντί να χρησιμοποιούν προϊόντα πολλαπλών σημείων για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας πληροφορικής της επιχείρησης, οι λύσεις SIEM συνδυάζουν όλες τις κρίσιμες δυνατότητες ασφάλειας πληροφορικής, όπως οι αναφορές συμμόρφωσης, η παρακολούθηση της ακεραιότητας των αρχείων, η παρακολούθηση των χρηστών, η παρακολούθηση των συσκευών κ.λπ. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λύσεις SIEM εξοικονομούν τεράστια ποσά, τα οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν δαπανηθεί για την αγορά πολλαπλών εργαλείων ασφαλείας. Επίσης, έχοντας ένα μόνο εργαλείο SIEM εξαλείφεται πλήρως το κόστος συντήρησης που σχετίζεται με τα προϊόντα διαχείρισης και ανάλυσης σημείων πολλαπλής καταγραφής.

Προγραμματισμός:

Χωρίς την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, είναι αδύνατο για τους διαχειριστές πληροφορικής να καθορίσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο δίκτυό τους. Οι λύσεις SIEM διευκολύνουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν ισχυρές γνώσεις και πληροφορίες ασφάλειας δικτύου για τις συμπεριφορές χρηστών, τις παρεκκλίσεις στο δίκτυο, το χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος, τις παραβιάσεις πολιτικής, τις εσωτερικές απειλές, την κανονιστική συμμόρφωση κ.λπ.

Αναφορά:

Η δημιουργία πολλαπλών αναφορών ασφαλείας μπορεί να είναι κουραστική χωρίς ένα κεντρικό εργαλείο αναφοράς. Οι λύσεις SIEM έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν σε κεντρικό σημείο τα δεδομένα καταγραφής από τα συστήματα δικτύου, τις συσκευές και τις εφαρμογές, επιτρέποντας στους διαχειριστές πληροφορικής να δημιουργούν διάφορες αναφορές ασφαλείας με ένα κλικ.

Κανονιστική Συμμόρφωση:

Οι λύσεις SIEM βοηθούν τις επιχειρήσεις να πληρούν τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης παρακολουθώντας και αναλύοντας τα δεδομένα καταγραφής από την υποδομή του πληροφοριακού συστήματος τους σε πραγματικό χρόνο. Οι λύσεις SIEM παρέχουν στις επιχειρήσεις σύγχρονες αναφορές συμμόρφωσης πληροφορικής, όπως PCI DSS, SOX, HIPAA, FISMA, ISO 27001, κ.λπ., επιτρέποντας στους διαχειριστές πληροφορικής να είναι έτοιμοι με τις σχετικές εκθέσεις ασφαλείας που θα υποβάλλονται στον ελεγκτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου συμμόρφωσης.

Κλάδος

 • Το CERBERUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές δικτύου και ειδικούς του InfoSec που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την εξέταση σε απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους
 • Κάθε εταιρεία που ασχολείται με την ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιεί το CERBERUS SIEM για την παρακολούθηση, την ειδοποίηση, τον συσχετισμό των αρχείων καταγραφής σε περιστατικά ασφαλείας, καθώς και την αναφορά από αρχεία καταγραφής διαφόρων συσκευών
 • Οι επιχειρηματικοί χρήστες του CERBERUS SIEM περιλαμβάνουν κυβερνητικά τμήματα, τράπεζες και άλλους μεγάλους οργανισμούς

Άλλα Προϊόντα

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.