Πλατφόρμα Συνεργατικής Δημιουργικής Σχεδίασης.

Το CONCEPT (Business Collaboration Platform) αντιμετωπίζει το κενό τεχνολογίας στον κατανεμημένο συνεργατικό σχεδιασμό και τη δημιουργική σχεδίαση σε πρώιμο στάδιο.

Σύνοψη

Το CONCEPT αντιμετωπίζει το κενό τεχνολογίας στον κατανεμημένο συνεργατικό σχεδιασμό σε πρώιμο στάδιο, καθορίζοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως σχέδιο για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργατικής πλατφόρμας.

Κλάδος: Δημιουργικές Βιομηχανίες

Υπηρεσίες: Διαχείριση Καινοτομίας

Λύση

Το CONCEPT είναι μια συνεργατική πλατφόρμα που ενισχύει τη δημιουργικότητα, διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις σε κατανεμημένες και διεπιστημονικές ομάδες και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των αποτελεσμάτων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας του βιομηχανικού σχεδιασμού (εννοιολογική σχεδίαση).

 • Ο εννοιολογικός σχεδιασμός ξεκινά με τις περιγραφές των απαιτήσεων υψηλού επιπέδου και προχωρά με την περιγραφή μιας λύσης υψηλού επιπέδου
 • Το πρώιμο ή εννοιολογικό στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού ξεκινάει από τη δημιουργία ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται με κριτήρια τις γενικές απαιτήσεις
 • Ο κατανεμημένος συνεργατικός σχεδιασμός είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη κατά τις αρχικές φάσεις λόγω της έλλειψης υποστήριξης υπολογιστών στον τομέα

Το COnCEPT αντιμετωπίζει το κενό τεχνολογίας στον κατανεμημένο συνεργατικό σχεδιασμό σε πρώιμο στάδιο, καθορίζοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως σχέδιο για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργατικής πλατφόρμας και περιβάλλοντος.

concept - business collaboration platform - δημιουργική σχεδίαση
COnCEPT - Business Collaboration Platform - Πλατφόρμα για Δημιουργική Σχεδίαση

Χαρακτηριστικά

Διαχείριση Έργου
 • Ιστορικό έργου / χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολούθηση και διαδικασία ελέγχου
 • Αξιολόγηση της προόδου σε μια χρονική περίοδο
 • Δημιουργία ομάδων εργασίας
 • Δημιουργία αναφορών παρακολούθησης προόδου
 • Δημιουργία προφίλ χρήστη (π.χ. ρυθμίσεις χρήστη και ειδοποιήσεων, πολιτική πρόσβασης, πληροφορίες χρέωσης κ.λπ.)
 • Προσδιορίστε το επίπεδο απορρήτου των δεδομένων σας
Εργαλείο Σκιαγράφησης

Ακολουθείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε αντίθεση με τη σύγχρονη κατακερματισμένη έρευνα, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι πτυχές της αποτελεσματικής συνεργασίας που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε κατανεμημένες, πολυεπιστημονικές ομάδες. Το συλλογικό σκίτσο μπορεί να πραγματοποιηθεί με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο με τη χρήση κοινού καμβά, να αφορά το σχεδιασμό μέρους ή ολόκληρου του προϊόντος, να υποστηρίζει προηγμένους μηχανισμούς παρακολούθησης σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε χρήστη καθώς και ένα σύνολο λειτουργιών εξαγωγής του τελικού προϊόντος για επαναχρησιμοποιήσιμες μορφές εικόνας. Διατίθεται χώρος σχεδιασμού ανά χρήστη.

Εργαλείο Moodboard/Storyboard

Δημιουργήστε moodboards και storyboards σε διάταξη παρόμοια με το Pinterest, παρέχοντας τη δυνατότητα κοινής χρήσης, κατηγοριοποίησης, λέξεων-κλειδιών, εξαγωγής παλετών χρωμάτων, αναγνώρισης παρόμοιων σχημάτων / μορφών.

Εργαλείο Σύντομης Ανάλυσης

Παρέχει πρόσβαση σε κοινούς χώρους εργασίας επεξεργασίας μαζί με την κατάλληλη καταγραφή των δραστηριοτήτων των τελικών χρηστών. Η ανάλυση και η εξόρυξη κειμένου υποστηρίζονται στα κείμενα που παράγονται με βάση την εφαρμογή ενός συνόλου αλγορίθμων (π.χ. τεχνικές NLP). Με βάση την ανάλυση, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με προσδιορισμένες έννοιες στο κείμενο μαζί με προτάσεις για σχετικούς πόρους στον Ιστό.

Εργαλείο Mind-mapping

Οι λειτουργίες Brainstorming και mindmapping υποστηρίζονται μέσω του αντίστοιχου εργαλείου που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα CONCEPT. Το εργαλείο mindmapping παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας χαρτών που περιέχουν μια ρίζα στο κέντρο με κύριους κλάδους να εκπέμπονται από αυτήν.

Ανταλλαγή πληροφοριών (σύνδεσμοι, εικόνες, συνομιλία)

Οπτική αναπαράσταση πληροφοριών, συγκεντρωμένες όλες σε μία σελίδα ανεξαρτήτως της μορφής των πληροφοριών (pdf, κείμενο, εικόνα, σύνδεσμος, βίντεο κ.λπ.)

Οφέλη

Οι διαδικασίες δημιουργικού σχεδιασμού είναι εγγενώς κοινωνικές, καθώς οι πολυεπιστημονικοί σχεδιαστές αλληλεπιδρούν με άλλους σχεδιαστές και ενδιαφερόμενους για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συνεργασία και η επικοινωνία μαζί με τον σχετικό προγραμματισμό των εργασιών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ομαδικής δραστηριότητας που μπορούν να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν από την τεχνολογία.

 • Εύκολη χρήση
 • Αύξηση της διαχείρισης, του ελέγχου και της αποτελεσματικότητας στις συνεργατικές διαδικασίες σχεδιασμού
 • Ευκολία υιοθέτησης μέσω του μοντέλου σουίτας (και όχι αποσπασματική υιοθέτηση πολλών παρόχων και εργαλείων)
 • Υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης για τον πελάτη
 • Εξατομικευμένη λειτουργικότητα και επεκτάσιμη για την καλύτερη εφαρμογή των σχεδιαστών
 • Εκτεταμένη απόδοση επένδυσης (ROI) για υπάρχοντα συστήματα, χαμηλότερο κόστος ολοκλήρωσης
 • Ομαλή ενοποίηση ροής δεδομένων μεταξύ εργαλείων και διαδικασιών σχεδίασης
 • Απλότητα, φορητότητα τεχνουργημάτων και ευέλικτη διαχείριση
 • Επιχειρηματική ευελιξία
 • Χαμηλότερα γενικά έξοδα και λιγότερη χαμένη παραγωγικότητα για τις κατανεμημένες ομάδες

Κλάδος

Οι χρήστες-στόχοι της πλατφόρμας είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες σχεδιασμού προϊόντων, δημιουργικά τμήματα. Η βασική κατάσταση αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα σχεδιαστών που συνεργάζονται κατά την πρώιμη φάση του εννοιολογικού σχεδιασμού. Οι σχεδιαστές εμπλέκουν επίσης επαναληπτικά τον τελικό πελάτη στην επεξεργασία του νέου προϊόντος, καθώς και πρόσθετες προοπτικές της κοινότητας.

Σχετικά Έργα

Πείτε μας για τα σχέδια σας

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα σχέδια σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.